Muhammad sa Nahin koi Muhammad sa Nahin koi

Muhammad sa Nahin koi Muhammad sa Nahin koi

 

Zamane bhar mein dhundha hai Muhammad sa nahin koi

Zamane bhar mein dhundha hai Muhammad sa nahin koi

 

Rasulon ne kaha mil kar Firishton ne kaha badh kar

Yahi Hooron ka Nagma hai Muhammad sa nahin koi

 

Zamane bhar mein dhundha hai Muhammad sa nahin koi

 

Sarapa Aapka likhne ko Quraan samne rakkha

Kalam ne Itna likkha hai Muhammad sa nahin koi

 

Zamane bhar mein dhundha hai Muhammad sa nahin koi

 

The Hundred Book mein likkha hai Nabi ka Naam uncha hai

Ye Michael Heart likhta hai Muhammad sa nahin koi

 

Zamane bhar mein dhundha hai Muhammad sa nahin koi

 

Jala hai maar kha kar bhi Hazaron Zakhm seh kar bhi

Bilale Habshi kehta hai Muhammad sa nahin koi

 

Zamane bhar mein dhundha hai Muhammad sa nahin koi

 

Janabe Saiyyida Hasnain aur Maula Ali bole

Nabi Jesa na dekha hai Muhammad sa nahin koi

 

Zamane bhar mein dhundha hai Muhammad sa nahin koi

 

Abu Bakro Umar Usmano Haidar Charon kehte hein

Koi Duniya mein Aesa hai Muhammad sa nahin koi

 

Zamane bhar mein dhundha hai Muhammad sa nahin koi

 

Hazaron mehzabeen aaye Bade hi Dilnasheen aaye

Koi kab Unsa aaya hai Muhammad sa nahin koi

 

Zamane bhar mein dhundha hai Muhammad sa nahin koi

 

Kiraman Katibin aao Kitabe Ishk mein likkho

Gulamon ka Ye Naara hai Muhammad sa nahin koi

 

Zamane bhar mein dhundha hai Muhammad sa nahin koi

 

Adab se Sar jhukata hai Anguthe chum leta hai

Ujagar kehta firta hai Muhammad sa nahin koi

 

Zamane bhar mein dhundha hai Muhammad sa nahin koi