Tajwalon ke Saron par Paa-e-Aqdas Aapke

Mein chumunga Payambar Paa-e-Aqdas Aapke

 

Aapke Qadmon ke niche narm patthar ho gaye

Kya Kahun Allahu Akbar Paa-e-Aqdas Aapke

 

Sust aur Kamro Suwari Tez ho jati wahin

Jab Lagate Ek Thokar Paa-e-Aqdas Aapke

 

Is liye Makka Madina ban gaye Donon Haram

Aa gaye Jab Banda Parwar Paa-e-Aqdas Aapke

 

Meri Qismat bhi khulegi Mere Ghar bhi aayeinge

Dekhunga Mein Zindagi-bhar Paa-e-Aqdas Aapke

 

Khake Paa-e-Mustafa ki khaee Quran ne kasam

Tayyibo Tahir Munawwar Paa-e-Aqdas Aapke

 

Kya Makan ho La-Makan tak chap hai Qadmain ki

Sidra-o-RafRaf se Upar Paa-e-Aqdas Aapke