Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

 

Khatme Nabuwwat Jaane Imaan Deen Dharam Ye Apna hai

Jis Jis ka Ye hoga akeeda Us se Rishta rakhna hai

Jo agent Batil Kuwwat ke Sare aam Unhe latkana hai

Kanune Nabuwwat ki khatir Sar ko de Apna Dharna hai

 

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

 

Hazir hein Hazir hein Aaqa Hazir hein Hazir hein Aaqa

Hazir hein Hazir hein Aaqa Hazir hein Hazir hein Aaqa

 

Ham Khatme Nabuwwat par yun pahera lagayenge

Kanune Nabuwwat par Gharbar lutayeinge

 

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

 

Namuse Risalat hi Pahechan hai Muslim ki

Jo Samne aaye Wo Deewar girayeinge

Ham Khatme Nabuwwat par yun pahera lagayenge

 

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

 

Ye Mehre Ali Shah ho Ya Shah Noorani ho

Faizan se Inke Ham Ab Karke dikhayenge

 

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

 

Mirzai Munafik ka Islam se Kya Rishta

Mirza ke Har Ek Hami ko Dhul chatayeinge

 

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

 

Kanoone Nubuwwat mein Tarmeem Jo karte hein

Mehsahr mein Nabi ko Wo Kya chehra dikhayeinge

 

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

 

Hai Pushte Ujagar par Daste Shahe Bat’ha

Is Khatme Nabuwwat par Tehrik chalayeinge

 

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad

Tajdare Khatme Nabuwwat Zindabad