Sar Sue Rouza Jhuka Phir Tujhko Kiya lyrics

Sar Sue Rouza Jhuka Phir Tujhko Kya

Dil Tha Sajid Najdiya Phir Tujhko Kya

 

Baith-te Uth-te Madad Ke Waaste

ya Rasool Allah Kaha Phir Tujhko Kya

 

Ya Garaz Se Choot Ke Mahje Zikr Ko

Naam E Paak Unka Japa Phir Tujhko Kya

 

Bekhudi Me Sajda E Darr Ya Tawaaf

Jo Kiya Achha Kiya Phir Tujhko Kya

 

Unko Tamlee Ke Malikul Mulq Se

Maalik E A’alam Kaha Phir Tujhko Kya

 

Unke Naam E Paak Par Dil Jaano Maal

Najdiya Sab Tajj diya Phir Tujhko Kya

 

Ya Ibadi Kehke Humko Shah Ne

Apna Banda Kar Liya Phir Tujhko Kya

 

Dev Ke Bando Se Kab Hai Ye Khitaab

Tu Na Unka Hai Na Tha Phir Tujhko Kya

 

La Ya’udun Aage Hoga Bhi Nahi

Tu Alag Hai Daaima Phir Tujhko Kya

 

Dashte Gardo Peshe Taiba Ka Adab

Makka Sa Tha Ya Siwa Phir Tujhko Kya

 

Najdi Marta Hai Ke Kyu Ta’azeem Ki

Ye Hamara Deen Tha Phir Tujhko Kya

 

Dev Tujhse Khush Hai Phir Hum Kya Kare

Humse Hai Raazi Khuda Phir Tujhko Kya

 

Dev Ke Bando Se Humko Kya Garaz

Hum Hai Abad E Mustafa Phir Tujhko Kya

 

Teri Dohzakh Se To Kuch Cheena Nahi

Khuld Me Pohcha Raza Phir Tujhko Kya

 

Sar Sue Rouza Jhuka Phir Tujhko Kya

Poet: Ala-Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Brelvi R.A