Qasam khuda dhi Mera imaan Ae Lyrics

Qasam khuda dhi Mera imaan ae

Ke har zamana huzur dha ae

Mein jinnu takna menu te lagdae

Ke ee diwana huzur dha ae

 

 

 

 

Nabi dhi khairat dhe sahare

Hayati sadi guzar dhi paiye

Nabi dhi aulad dhe sahare

Nabi dhi zohra dhe sahare

Nabi dhe shabbir dhe sahare

Hayati sadi guzar dhi paiye

Mein jo bhi pinna huzur dha ae

Mein jo bhi khana huzur dha ae

 

Imaan apne dhi is dho batti

Daleel devan te kee mein dewan

Nazar dha kaaba nabi dha roza

Ke dil diwana huzur dha ae

 

Jadho vi mahefil nabi dhi sajdi

Falak to kudsi pukar den re

Oh bakhshe gayne jinna zabana

Te aj tarana huzur dha ae

 

Jadho vi mangeya Ali dhe bacheya

Ne lod meri toh wadh ke ditte

Mein das nai sagdha Sohail kinna

Sakhi garana huzur dha ae

 

Nabi dhi aulad dhe sahare

Hayati sadi guzar dhi paiye

Mein jo bhi pinna huzur dha ae

Mein jo bhi khana huzur dha ae