Qafile Ne Suye Taiba Kamar Aarai Ki lyrics

Qafile Ne Suye Taiba Kamar Aarai Ki

 

Mushkil Aasaan Ilahi Meri Tanhai Ki

 

Laaj Rakhli Ta-Maye Afw Ke Saudaayi Ki

Aye Main Qurbaan Mere Aaqa Badi Aaqai Ki

 

Farsh Ta Arsh Sab Aaina Zamaair Haazir

Bas Qasam Khaaiye Ummi Teri Daanai Ki

 

Shash Jihat Samte Muqaabil Shabo Roz Ek Hi Haal

Dhoom Wannajm Mein Hai Aap Ki Beenai Ki

 

Paansou (500) Saal Ki Raah Aisi Hi Jaise Do Gaam

Aas Hum Ko Bhi Lagi Hai Teri Shinwai Ki

 

Chand Ishaare Ka Hila Huqm Ka Baandha Sooraj

Wah Kya Baat Shaha Teri Tuwaanai Ki

 

Tang Thehri Hai Raza Jis Ke Liye Wus’ate Arsh

Bas Jahag Dil Mein Hai Us Jalwaye Harjai Ki