Pooch te kya ho Madine se Mai kya laya hoon

Apni aankhaun mein Madine ko basa laya hoon

 

Dil bhi mera hai waheen Jaan bhi meri hai waheen (to phir lekar kya aae ho)

Apne kaandhaun par apne laashay ko utha laya hoon

 

Jisne choome hai Qadam Sarwaray ‘Alam ke

Khaak e Taibah ko mai apni palkuan pay saja laya hoon

 

Saya e Gumbade Khazra me ada karke namaaz

Apne sar ko mai Arsh ka hum paya bana laya hoon

 

Jaan o dil wahaan rakh ke amanath ki tarha

Phir wahaan janay ke asbaab bana laya hoon