Patta Patta Boota Boota

 

 

 

 

Patta Patta Boota Boota

 

Pat Ta Pat Ta Boo Ta Boo Ta Zikr E Khuda Mein Khoya Naat Lyrics

 

 

 

 

 

Pat Ta Pat Ta Boo Ta Boo Ta Zikr E Khuda Mein Khoya

 

Dali Dali Guncha Guncha Zikr E Khuda Mein Khoya

 

Pat Ta Pat Ta Boo Ta Boo Ta

 

 

 

Kariya Kariya Wadi Wadi Gulshan Gulshan Zakir

 

Katra Katra Zarra Zarra Zikr E Khuda Mein Khoya

 

Pat Ta Pat Ta Boo Ta Boo Ta

 

 

 

Kurmi Kurmi Tuti Tuti Bulbul Bulbul Hamid

 

Chidiya Maina Har Parwana Zikr E Khuda Mein Khoya

 

Pat Ta Pat Ta Boo Ta Boo Ta

 

 

 

Parbat Parbat Dharati Dharati Ambar Ambar Wasif

 

Sahara Sahara Dariya Dariya Zikr E Khuda Mein Khoya

 

Pat Ta Pat Ta Boo Ta Boo Ta

 

 

 

Rimzim Rimzim Girti Baaris Geet Usi Ke Gaae

 

Chalta Dariya Behata Zarna Zikr E Khuda Mein Khoya

 

Pat Ta Pat Ta Boo Ta Boo Ta

 

 

 

Sundar Sundar Dil Key Andar Naam ‘Ujadar’ Uske

 

Meri Ja Ka Gausha Gausha Zikr E Khuda Mein Khoya

 

Pat Ta Pat Ta Boo Ta Boo Ta