Mustafa Mustafa Lyrics

Mustafa Mustafa

 

Rahmaten do jahan

 

Jisko jo bhi mila

 

Tere sadqay mila

 

Roze mahshar hame

 

Tum nahi Bholna

 

Mustafa Mustafa

 

Rahmaten do jahan

 

Jisko jo bhi mila

 

Tere sadqay mila

 

Roze mahshar hame

 

Tum nahi Bholna

 

Ya habibi Muhammad me kehta raha

 

Noor ke motio ki lari ban gye

 

Noor ke motio ki lari ban gye

 

Ayato se milata raha ayate

 

Phir jo dekha to naate nabi ban gaye

 

Ayato se milata raha ayate

 

Phir jo dekha to naate nabi ban gaye

 

Mustafa Mustafa

 

Mustafa Mustafa

 

Rahmaten do jahan

 

Jisko jo bhi mila

 

Tere sadqay mila

 

Roze mahshar hame

 

Tum nahi Bholna

 

Jub hua taskira husne mahboob ka

 

Wadduha keh diya wl-qamar parh liya

 

Wadduha keh diya wl-qamar parh liya

 

Ayato ki tilawat bhi hoti rahi

 

Naat bhi ban gye bat bhi ban gaye

 

Naat bhi ban gye bat bhi ban gaye

 

Mustafa Mustafa

 

Rahmaten do jahan

 

Jisko jo bhi mila

 

Tere sadqay mila

 

Roze mahshar hame

 

Tum nahi Bholna

 

Mustafa Mustafa

 

Rahmaten do jahan

 

Jisko jo bhi mila

 

Tere sadqay mila

 

Roze mahshar hame

 

Tum nahi Bholna

 

Jo bhi ansu bahe mere sarkar ke

 

Sab ke sab abre rehmat ke cheten bane

 

Sab ke sab abre rahmat ke cheten bane

 

Cha gye rat jub zulf lehra gaye

 

Jub tabassum kiya chandni ban gaye

 

Jub tabassum kiya chandni ban gaye

 

Mustafa Mustafa

 

Mustafa Mustafa

 

Rahmaten do jahan

 

Jisko jo bhi mila

 

Tere sadqay mila

 

Roze mahshar hame

 

Tum nahi Bholna

 

Tum nahi Bholna

 

Tum nahi Bholna