Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi lyrics

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke…

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Aata bhi kaise jab Allah ne banaya hi nahi

 

Aata bhi kaise jab Allah ne banaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Koi saani na hai Rab ka na mere Aaqa ka

 

Koi saani na hai Rab ka na mere Aaqa ka

 

Koi saani na hai…

 

Koi saani na hai Rab ka na mere Aaqa ka

 

Ek ka jism nahi ek ka saaya hi nahi

 

Ek ka jism nahi ek ka saaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Zulf wallail hai rukh ad duha mazaaq aankhen

 

Zulf wallail hai rukh ad duha mazaaq aankhen

 

Zulf wallail hai…

 

Zulf wallail hai rukh ad duha mazaaq aankhen

 

Is tarah Rab ne kisi ko bhi sajaaya hi nahi

 

Is tarah Rab ne kisi ko bhi sajaaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Aap ne jab se nawaza hai Ya Rasoolallah

 

Aap ne jab se nawaza hai Ya Rasoolallah

 

Aap ne jab se…

 

Aap ne jab se nawaza hai Ya Rasoolallah

 

Maine daaman kisi chaukhat pe bichaaya hi nahi

 

Maine daaman kisi chaukhat pe bichaaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Jisne Sarkar ke chehre ki ziyarat ki hai

 

Jisne Sarkar ke chehre ki ziyarat ki hai

 

Jisne Sarkar ke…

 

Jisne Sarkar ke chehre ki ziyarat ki hai

 

Uski nazron me koi aur samaaya hi nahi

 

Uski nazron me koi aur samaaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Laut kar aa gaya Makka se Madine na gaya

 

Laut kar aa gaya Makka se Madine na gaya

 

Laut kar aa gaya…

 

Laut kar aa gaya Makka se Madine na gaya

 

Kaise jaata tujhe Aaqa ne bulaaya hi nahi

 

Kaise jaata tujhe Aaqa ne bulaaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Jab se darwaze pe likha maine Aala Hazrat

 

Jab se darwaze pe likha maine Aala Hazrat

 

Jab se darwaze pe…

 

Jab se darwaze pe likha maine Aala Hazrat

 

Koi gustaakhe Nabi ghar mere aaya hi nahi

 

Koi gustaakhe Nabi ghar mere aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Jab talak pusht pe Shabbir rahe aye Faizi

 

Jab talak pusht pe Shabbir rahe aye Faizi

 

Jab talak pusht pe…

 

Jab talak pusht pe Shabbir rahe aye Faizi

 

Sar ko sajde se Payambar ne utha ya hi nahi

 

Sar ko sajde se Payambar ne utha ya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi

 

Mustafa aap ke jaisa koi aaya hi nahi x2