Meri Jholi ko Bhar Day Lyrics

Meri Jholi Ko Bharde Aye Khuda Sadqe Muhammad Ke

 

Meri Jholi Ko Bharde Aye Khuda Sadqe Muhammad Ke

 

Meri Jholi Ko Bharde Aye Khuda Sadqe Muhammad Ke

 

Meri Jholi Ko Bharde Aye Khuda Sadqe Muhammad Ke

 

Gunahgaron Ka Bhi

 

Gunahgaron Ka Bhi Kar De Bhala Sadqe Muhammad Ke

 

Sadqe Muhammad Ke

 

Meri Jholi Ko Bharde Aye Khuda Sadqe Muhammad Ke

 

Meri Jholi Ko Bharde Aye Khuda Sadqe Muhammad Ke

 

Hamare Haal Pe Daata Karam Apna Sada Rakhna

 

Hamare Haal Pe Daata Karam Apna Sada Rakhna

 

Tuhi Shaitan Se Imaan Waalon Ko Bacha Rakhna

 

Tuhi Shaitan Se Imaan Waalon Ko Bacha Rakhna

 

Har Ik Toofaan Mein Dena Aasra Sadqe Muhammad Ke

 

Sadqe Muhammad Ke

 

Har Ik Toofaan Mein Dena Aasra Sadqe Muhammad Ke

 

Sadqe Muhammad Ke

 

Meri Jholi Ko Bharde Aye Khuda Sadqe Muhammad Ke

 

Meri Jholi Ko Bharde Aye Khuda Sadqe Muhammad Ke

 

Gunahgaron Ka Bhi Kar De Bhala Sadqe Muhammad Ke

 

Sadqe Muhammad Ke

 

Meri Jholi Ko Bharde Aye Khuda Sadqe Muhammad Ke

 

Samajhti Hai Ye Duniya Apna Hum Imaan De Denge

 

Samajhti Hai Ye Duniya Apna Hum Imaan De Denge

 

Magar Imaan Ki Khatir Hum Apni Jaan De Denge

 

Magar Imaan Ki Khatir Hum Apni Jaan De Denge

 

Magar Imaan Ki Khatir Hum Apni Jaan De Denge

 

Hume Is Aazmaish Se Bacha Sadqe Muhammad Ke, Sadqe Muhammad Ke

 

Meri Jholi Me Rahte Hai Sada Tukde Muhammad Ke

 

Meri Jholi Me Rahte Hai Sada Tukde Muhammad Ke

 

Azal Se Kha Raha Hai Ye Gada Tukde Muhammad Ke, Tukde Muhammad Ke

 

Padi Hai Kya Mujhe Shaho Ke Darse Jaa Ke Mangun Mai

 

Padi Hai Kya Mujhe Shaho Ke Darse Jaa Ke Mangun Mai