Mein Aur Mere Maa Baap ho’n Qurban e Muhammad Lyrics

 

Qurban-e-Muhammad Qurban-e-Muhammad

Shane Muhammad

Mein Aur Mere Maa Baap ho’n Qurban-e-Muhammad

Qurban-e-Muhammad Qurban-e-Muhammad

 

Ho jaye jo Ye Ishk mein Qurban-e-Muhammad

Kehlaye Meri Jaan hai Zee Jaane Muhammad

Jaane Muhammad

 

Ho Naate Bashar Kya koi Shayane Muhammad

Hai Jab ke Khuda khud hi Sana Khwane Muhammad

 

Mein Aur Mere Maa Baap ho’n Qurban-e-Muhammad

Qurban-e-Muhammad Qurban-e-Muhammad

 

Har Shakhs ki Gardan pe hai Ahesane Muhammad

Har Simt Nazar aata hai Faizane Muhammad

Faizane Muhammad

 

Mumkin nahin Mujse ho Bayan Shane Muhammad

Jibrile Ameen rehte the Darbane Muhammad

 

Mein Aur Mere Maa Baap ho’n Qurban-e-Muhammad

Qurban-e-Muhammad Qurban-e-Muhammad

 

Hai Aayate Haq Naame Khuda Shane Muhammad

Tafseer Isi ki hai Ye Quraane Muhammad

Quraane Muhammad

 

Sunke Diye Kya Aayate QUL FATTABIUNI

Mehboobe Khuda Taba-e-Farmane Muhammad

 

Mein Aur Mere Maa Baap ho’n Qurban-e-Muhammad

Qurban-e-Muhammad Qurban-e-Muhammad

 

Har Daur mein Batil ne Bahot Zor Lagaya

Lekin na bujhi Mash’ale Quraane Muhammad

Quraane Muhammad

 

Ummat mein Abu Bakr ka Sani nahin koi

Jo Paas tha Sab kar diya Qurbaane Muhammad

 

Mein Aur Mere Maa Baap ho’n Qurban-e-Muhammad

Qurban-e-Muhammad Qurban-e-Muhammad

 

Islam ki Azmat ko Umar ne hai Badhaya

Har Mulk mein faila diya Farmane Muhammad

Farmane Muhammad

 

Usman ne Irshade Nabi Samne rakkha

Sincha hai Lahu de ke Jo Bustane Muhammad

 

Mein Aur Mere Maa Baap ho’n Qurban-e-Muhammad

Qurban-e-Muhammad Qurban-e-Muhammad

 

Haidar ki Shuja’at ho ke Hamza ki Shahadat

Donon mein Nazar aayi Hamein Shane Muhammad

Shane Muhammad

 

Karta hai Wo Ash’aar mein bhi Zikre Sahaba

Jo bhi hai Hakikat mein Sana-Khwane Muhammad

 

Mein Aur Mere Maa Baap ho’n Qurban-e-Muhammad

Qurban-e-Muhammad Qurban-e-Muhammad