Karam hi karam hai

Karam hi karam hai

 

Hoon unka gadaa kya, yeh ezaaz kamm hai..

Karam hi karam hai

Karam hi karam hai

 

Bana dijiye bigrri, Shaha aaj meri

Ke haai aap ke haath, Mein laaj meri

 

Huzoor aap se do jahaan, ka bharam hai

Karam hi karam hai

Karam hi karam hai

 

Khuda ki qasam har khushi, aap se hai

Yeh shehzaad ki zindagi, aap se hai

 

Huzoor aapke dam se hi, dam mein dam hai..

Karam hi karam hai

Karam hi karam hai

 

Shab-o-roz ulfat ka izhaar karna

Huzoor aap se pyaar, bas pyaar karna

Huzoor aap se pyaay, bas pyar karna

Huzoor aap se pyaar, bas pyar karna

 

Yehi deen mera, yeh mera dharam hai

Karam hi karam hai

Karam hi karam hai

 

Yeh taqdeer ab soyi, kaise rahegi

Mujhe ab kammi koi, kaise rahegi

 

Mere darr, mere Mustafa ka qadam hai

Karam hi karam hai

Karam hi karam hai

 

Shab-o-roz ulfat ka izhaar karna

Huzoor aap se pyaar, bas pyaar karna

Huzoor aap se pyaar, bas pyar karna

Huzoor aap se pyaar, bas pyar karna

 

Yehi deen mera, yeh mera dharam hai

Karam hi karam hai

Karam hi karam hai