Haider Maula Lyrics

Jab Haq Se Karoge Pyaa

 

To Kehna Padta Hai 

 

Dil Ishq Mein Ho Sarsh

 

To Kehna Padta H

 

HAIDER  HAID

 

 Ya Maula 

 

Jab Haq Se Karoge Pya

 

To Kehna Padta Hai  

 

Noorulla

 

Waliulla

 

Asadulla

 

Aynull

 

Ayatollah Uzma Jaan

 

HAIDER  HAIDER  Ya Maula  

 

HAIDER  Maula  

 

Dooba Jo ALI  Ke Jalwo

 

Mein Ek Ajab Nazara Dekha H

 

Hubdaar ALI  Ke Baithe Ha

 

Har Lab Pe ALI  Ka Naara H

 

Miqdad, Abuzar Jhoomte Ha

 

Salman Qasida Padhta H

 

Sab Jaam Ali Ke Peete Hain A

 

SAQI E KAUSAR  Maula H

 

Ho Aisa Sakhi Darb

 

To Kehna Padta H

 

Dil Ishq Mein Ho Sarsh

 

To Kehna Padta H

 

HAIDER  HAIDER  Ya Maula  

 

Jab Haq Se Karoge Pya

 

To Kehna Padta H

 

Dil Ishq Mein Ho Sarsh

 

To Kehna Padta H

 

Noorulla

 

Waliulla

 

Asadulla

 

Aynull

 

Ayatollah Uzma Jaan

 

HAIDER  HAIDER  Ya Maula  

 

HAIDER  Maula   

 

Yeh Sare Nazare Ishq Ke Ha

 

Majlis Matam Sab Ishqe AL

 

Yeh Nauhakhwan Yeh Shaal E Aza Hath

 

Mein Alam Sab Ishq E AL

 

Zawwaar Yeh Shah E Karbobala Y

 

Jaho Hasham Sab Ishqe AL

 

Hamrah Namaaz K Farsh E Azaa Mazlo

 

Ka Gham Sab Ishqe AL

 

How Lashkar E Gham Tayy

 

To Kehna Padta H

 

Dil Ishq Mein Ho Sarsh

 

To Kehna Padta H

 

HAIDER  HAIDER  Ya Maula   

 

Jab Haq Se Karoge Pya

 

To Kehna Padta H

 

Dil Ishq Mein Ho Sarsh

 

To Kehna Padta H

 

Noorulla

 

Waliulla

 

Asadulla

 

Aynull

 

Ayatollah Uzma Jaan

 

HAIDER  HAIDER  Ya Maula  

 

HAIDER  Maula   

 

Master Walleye Haida

 

Dam Hamadam Ya Ali  

 

Tu Jahaze Dilbaram  

 

Dam Hama Dam Ya AL

 

HAIDER  HAID

 

 Ya Maula   

 

HAIDER  Maula  

 

Na Chhed Malangan E HAIDE

 

Inhen Inke Haal Pe Rehne 

 

Inhe Dar Pe ALI  Ke Jee

 

De Inhe Maula Maula Karne 

 

Inhe Maula Maula Karne 

 

Har Su Hain Maula Jalwag

 

Inka Deedar To Karne 

 

Mahol Hai Saara Noorani 

 

Noor Ko Aur Nikharne 

 

Jab Aisi Ho Sarkar To Kehna Padta H

 

Dil Ishq Mein Ho Sarsh

 

To Kehna Padta H

 

HAIDER  HAID

 

 Ya Maula  

 

Noorulla

 

Waliulla

 

Asadulla

 

Aynull

 

Ayatollah Uzma Jaan

 

HAIDER  HAIDER  Ya Maula  

 

HAIDER  Maula  

 

Master Walleye Haida

 

Dam Hamadam Ya Ali  

 

Tu Jahaze Dilbaram  

 

Dam Hamadam Ya AL

 

HAIDER  HAID

 

 Ya Maula   

 

HAIDER  Maula   

 

Mera Tan Man Dhan Mera Zauqe Sukh

 

Meri Jaan Jawani Ya HAIDE

 

Mere Dil Mein Sada Jagmag Jagm

 

Mere Rab Ki Nishani Ya HAIDE

 

Meri Rab Ki Nishani Ya HAIDE

 

Mere Dum Mein Hai Dum … Dum Goo

 

Rahi Awaaz E Qurani Ya HAIDE

 

Haan Mere Badan Mein Bol Rahi Me

 

Khoon Ki Rawaani Ya HAIDE

 

Mere Khoon Ki Rawa

 

Ya HAIDER

 

Ho Itna Haseen Kirdar To Kehna Padta H

 

Dil Ishq Mein Ho Sarsh

 

To Kehna Padta H

 

HAIDER  HAID

 

 Ya Maula   

 

Jab Aisi Ho Sarkar To Kehna Padta Ha

 

Dil Ishq Mein Ho Sarsh

 

To Kehna Padta H

 

Ali Maula Ali 

 

Sarkar Mere, Aaqa Mer

 

Aye Hadi O Rahbar Ya Mau

 

Aye Shamse Wilayat, Mehre Wa

 

Aye Saqi E Kausar Ya Mau

 

Meri Sajda Jahar Singhar Y

 

Dil Meri Rooh Ka Zewar Ya Mau

 

Meri Rooh Ka Zewar Ya Maula…

 

Meri Deed Nazaara Noor E Nazar

 

Manzar Pase Manzar Ya Mau

 

Mere Khwabo Khayalo Wi

 

Wazeefa Soch Ka Mehwar Ya Mau

 

Hai Wirde Zabaa’n Maula Mau

 

Meri Rooh Ka Langar Ya Mau

 

HAIDER  Maula    

 

Roohulla

 

Iznulla

 

Babulla

 

Saifulla

 

Baytulla

 

Wajhulla

 

Ahmed Ka Baradar ……..HAIDER  Mau

 

IMRAN  Ka Dilb

 

HAIDER  Mau

 

ZAHRA Ka Shauh

 

HAIDER  Mau

 

ALLAH Ka Lashk

 

HAIDER  Mau

 

Kabe Ka Naya Dar ….HAIDER  Mau

 

Nabiyon Ka Yawar ….HAIDER  Mau

 

Maula E Kambar ….HAIDER  Mau

 

Salman Ka Rehbar ….HAIDER  Mau

 

Aqa E Abuzar ….HAIDER  Mau

 

Kahe Malik E Asht

 

HAIDER  Mau

 

Hum Tere Sanagar ….HAIDER  Mau

 

Hum Tere Naukar ….HAIDER  Mau

 

Kahe Saat Samand

 

HAIDER  Mau

 

Kahe Laal Kaland

 

HAIDER  Mau

 

Dam Mast Kaland

 

HAIDER  Maulaarlaarlaarlalalaarlalalalalalaarlaarlaarlah h h h h h ×2lalalardla….….laehlafalae,Yaaiarin×2ERaiarai  niR reR njR R agR an×2×2ERI ×2×2ra×2×2amahh h h ×2ERaiaraiDeIsDearDeDeneDeR ×4×2ERI ×2×2ra×4×2amahh h h aiaraiar×2aiaraiarI omI ehI onI in×2×3amahh h h aiaraiar×2aiaraiaraiuraiinaiinai’n×4×3amahh h h ×2ar×2ERaiar×2r Abuzar ….HAIDER Maula

 

Kahe Malik E Ashtar

 

HAIDER Maula

 

Hum Tere Sanagar ….HAIDER Maula

 

Hum Tere Naukar ….HAIDER Maula

 

Kahe Saat Samandar

 

HAIDER Maula

 

Kahe Laal Kalandar

 

HAIDER Maula

 

Dam Mast Kalandar

 

HAIDER Maula