Gunahgaron ko hatif se naweede khush ma’ali hai Lyrics

Gunahgaron ko hatif se naweede khush ma’ali hai

Mubarak ho shafa’at ke liye Ahmad sa wali hai

 

Tera kadde mubarak gulbune rehmat ki dali hai

Ise bo kar tere rab ne bina rehmat ki dali hai

 

Kaza haq hai magar is shok ka allah wali hai

Jo unki rah mein jaaye wo jaan allah wali hai

 

Mein ek mohtaj be wak’at gada tere sage dar ka

Teri sarkar wala hai tera darbar aali hai

 

Tumhari sharm se shane jalal haq tapakti hai

Khame gardan hilale aasmane zuljalali hai

 

Abu bakro umar usmano hayder jis ke bulbul hein

Tera sarwe saheeh us gulbane khubi ki dali hai

 

Raza kismat hi khul jaaye jo geelan se khitab aaye

Ke tu adna sage dargahe khuddame ma’ali hai

Comments