Fajr ka waqt ho gaya uttho sada e madina Lyrics

Fajr ka waqt ho gaya uttho

Aye Gulamane Mustafa uttho

 

Jaago jaago Aye Bhaiyon Behno

Chhodo Chhodo ab bistara uttho

 

Tumko Hajj ki Khuda sa’aadat de

Jalwa dekho Madine ka uttho

 

Uttho Zikre Khuda karo uthkar

Dil se lo Naame Mustafa uttho

 

Bhaiyon uth kar ab wuzu karlo

Aur chalo Khaana-e-Khuda uttho

 

Nind se to Namaz behtar hai

Ab na mutlak bhi letna uttho

 

Jald uttho bhi ab khade ho jaao

Aankh Shaitan na de laga uttho

 

Jago Jago namaz gaflat se

Karna betho kahin kaza uttho

 

Yaad rakho Namaz gar chhuti

Qabr me paaoge sazaa uttho

 

Nind mehngi padegi Mehshar mein

Hoga naaraz Kibriya uttho

 

Sab Madine ko ja rahe hein lo

Tum bhi Tayba ka rasta uttho

 

Mujko dena na pai paisa tum

Mein hu talib sawab ka uttho

 

Mein bhikhari nahi hun dar dar ka

Mein hun Sarkar ka gada uttho

 

Mein sada e Madina deta hun

Tumko Tayba ka waasta uttho

 

Tumko deta hai Ye Dua Attar

Fazl Tum par kare Kkhuda uttho