Dhondte Reh Jao ge Lyrics

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Noor ka aesa sarapa

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Saya mere mustafa ka

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Naat ki aadat hame jannat talak le jaegi

 

Naat ki aadat hame jannat talak le jaegi

 

Naat ki aadat hame jannat talak le jaegi

 

Tum kitabon mai havala

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Saya mere mustafa ka

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Shamiyana e muhammad hashr me dega panah

 

Shamiyana e muhammad hashr me dega panah

 

Shamiyana e muhammad hashr me dega panah

 

Munkiron us din bhi saya

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Saya mere mustafa ka

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Sar katae ghar lutae ahle baite mustafa

 

Sar katae ghar lutae ahle baite mustafa

 

Sar katae ghar lutae ahle baite mustafa

 

Hashr tak esa garana

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Saya mere mustafa ka

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Jo gustakhi karega ayesha ki shan mai

 

Jo gustakhi karega ayesha ki shan mai

 

Jo gustakhi karega ayesha ki shan mai

 

Is tarha gadega zinda

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Saya mere mustafa ka

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Mat jalo gausul vara se varna fi roze jaza

 

Mat jalo gausul vara se varna fi roze jaza

 

Mat jalo gausul vara se varna fi roze jaza

 

Muh chupane ka thikana

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Saya mere mustafa ka

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Lautna Taiba se katib aashiqon se puchiye

 

Lautna Taiba se katib aashiqon se puchiye

 

Lautna Taiba se katib aashiqon se puchiye

 

Sabz gumbad ka nazara

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Saya mere mustafa ka

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondhate Reh Jaoge

 

Dhoondte Reh Jaoge, Dhoondte Reh Jaoge (x2)