Changa Nabi Da Naam Ay Lyrics

Changa Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Naam Ay

Changa Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Naam Ay

Changian Nabi ((salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Diyan Shaanan

 

Changa Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Naam Ay

Changian Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Diyan Shaanan

Changian Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Diyan Shaanan

 

Changa Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Naam Ay

Changian Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Diyan Shaanan

 

Zikr Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Kardiya Rehna

Changa Lagda Ay

 

Zikr Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Kardiya Rehna

Changa Lagda Ay

 

Iss Bahanay Gall Mill Behna

Changa Ladga Ay

 

Changa Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Naam Ay

Changian Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Diyan Shaanan

 

Changa Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Naam Ay

Changian Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Diyan Shaanan

Changian Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Diyan Shaanan

 

Changa Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Naam Ay

Changian Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Diyan Shaanan

 

Masjid-e-Nabvi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Day Vich Jaa Kay

Nukray Hou Kay Bay Jaana

 

Masjid-e-Nabvi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Day Vich Jaa Kay

Nukray Hou Kay Bay Jaana

 

Rouzay Paak Nu Taktay Rehna

Changa Lagda Ay

 

Changa Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Naam Ay

Changian Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Diyan Shaanan

 

Aal-e-Nabi (S.A.W) Di Izzat Khaatir

 

Jaa Kay Vich Ukhaarray Day

 

Aal-e-Nabi (S.A.W) Di Izzat Khaatir

Jaa Kay Vich Ukhaarray Day

 

Shaykh Junaid Da Jaan Kay Dayna

Changa Lagda Ay

 

Changa Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Naam Ay

Changian Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Diyan Shaanan

 

Jaalian Koul Khalouna Uchi

 

Saana Layna Rou Layna

 

Jaalian Koul Khalouna Uchi

Saana Layna Rou Layna

 

Boulan Naaloun Chupp Karr Rehna

Changa Lagda Ay

 

Changa Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Naam Ay

Changian Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Diyan Shaanan

 

Ucchay Boul Na Boul Zahuri

Rabb Day Banday Keh Kayy Gayy Nay

 

 

 

Ucchay Boul Na Boul Zahuri

Rabb Day Banday Keh Kayy Gayy Nay

 

Ni Vay Paakay Turrda Rehna

Changa Lagda Ay

 

Changa Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Da Naam Ay

Changian Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Diyan Shaanan