Aya na Hoga is Tarha, Husn o Shabab ret par

 

Gulshan e Fatima ke the, sare gulaab ret par

 

 

 

Jane Batool ke siwa, koi nahin khila saka

 

Qatra e aab ke bagheir, itne ghulaab ret per.

 

 

 

Jitne sawal ishq ne, aal e Rasool se kiye

 

Eik ke baad aik diye, sare jawab ret par.

 

 

 

Pyaasa Hussain ko kahoon, itna to be adab nahin

 

Lam se labe Hussain ko, tarsa hai aab ret par.

 

 

 

Ishq main kiya bachaiye, ishq mein kiya lutaiye

 

Ale Nabi ne likh diya. sara nissab reat par.

 

 

 

Ale Nabi ka kaam tha, ale Nabi hi ker gee

 

Koi na likh saka adeb aisi kitaab reit par