As Subhu Bada Min Lyrics

As Subhu Bada Min Lyrics

 

 

 

As sub hu bada min tal’ati hii

W- al- laylu dajaa minv wafrati hee

Kanz-ul-karami mowl-an-ni’ amii

Haad-il-umami li shari’ati hii.Sa’at-ish-shajaruu nataq-al-hajaruu

Shaqq-al-qamaruu bi ishaaratihii

Jibrilu ataa laylata asraa

W-ar-rabbu da’aa fii hadrati hii

 

Fa Muhammaduna huwa Sayiduna

Fal iszulana li ijaabetihi

 

As – Subhu badaa min tal’ati hii

W- al- laylu dajaa minv wafrati hee