Ariz e Shams o Qamar Se Bhi Hain Anwar Aeriyan

Arsh Ki Ankhon Ke Tare Hain Woh Khushtar Aeriyan

 

 

 

Ja Baja Partau Figan Hain Asman Par Aeriyan

 

Din Ko Hain Khursheed Shab Ko Maho Akhtar Aeriyan

 

 

 

Najme Gardoon To Nazar Ate Hain Chote Aur Woh Pau

 

Arsh Par Phir Kyun Na Hon Mahsoos Lagar Aeriyan

 

 

 

Dab Ke Zere Pa Na Gunjaish Samane Ko Rahi

 

Ban Gaya Jalwa Kafe Pa Ka Ubhar Ka Aeriyan

 

 

 

Unka Mangta Pau Se Thukra De Woh Duniya Ka Taj

 

Jis Ki Khatir Mar Gaye Mun’am Agad Kar Aeriyan

 

 

 

Do Qamar, Do Panjaye Khur, Do Sitare, Dus Hilal

 

Unke Talwe, Panje, Nakhun, Paye Athar Aeriyan

 

 

 

Haye Us Patthar Se Us Seene Ki Qismat Fodiye

 

Be Takalluf Jis Ke Dil Mein Yun Karen Ghar Aeriyan

 

 

 

Taje Roohul Quds Ke Moti Jise Sajda Karen

 

Rakhti Hain Wallah Woh Pakeeza Gohar Aeriyan

 

 

 

Ek Thokar Me Uhud Ka Zalzala Jata Raha

 

Rakhti Hain Kitna Waqar Allahu Akbar Aeriyan

 

 

 

Charkh Par Chadte Hi Chandi Mein Siyahi A Gayi

 

Kar Chuki Hai Badr Ko Taksal Bahar Aeriyan

 

 

 

Aye “Raza” Toofane Mehshar Ke Talatum Se Na Dar

 

Shad Ho! Hain Kashtiye Ummat Ko Langar Aeriyan.