Al Madad Al Madad Al Madad Ya Khuda

Al Madad Al Madad Al Madad Ya Khuda

 

Ye Bhi Mana Ke Main To Gunah Gar Hoo

Ye Bhi Mana Ke Main To Khata Kar Hoo

Baksh De Mere Maula Tu Meri Khata

 

Al Madad Al Madad Al Madad Ya Khuda

 

Ek Jaan MERI AUR LAKHO GAM

MORI DUBTI NAYA KINARE LAGA

 

Al Madad Al Madad Al Madad Ya Khuda

 

YA ILAHI RAHEM FARMA MUSTAFA KE VASTE

Gunah Ki Adat Chhuda Mere Maula

Muje Nek Insan Bana Mere Maula

 

Al Madad Al Madad Al Madad Ya Khuda