​Sachi baat, sikhatein yeh hain

sidi rah dikhatein yeh hain

 

Tanda tanda, mitha mitha

pite ham hain pilatein yeh hain

 

Faiz e jalil nooh se poocho

Kashti kinare lagate yeh hai

 

Faize jaleel khalil se poocho

aag mein baag lagate yeh hain

 

Faize jaleel Adam se poocho

Touba qubool karate yeh hain

 

Inna aytayna kal kouthar

saari kasrat paate yeh hain,

 

Rab hai moti, teh hai Qasim

Risq us ka hai, khilate yeh hain

 

Kehdo riza se, khush ho khush reh

Mujda raza ka, sunate yeh hain